Konsorcjum Budowlane MOBIL GROUP oferuje Państwu szeroki zakres usług i prac związanych z branżą budowlaną, a w szczególności:

– kompleksowego wykonawstwa obiektów handlowo-usługowych i produkcyjnych w róznych technologiach wielko i średnio powierzchniowych

– wraz z infrastrukturą towarzyszącą

– kompleksowej realizacji obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz jednorodzinnego

– wykonawstwa wszelkich prac związanych z budowa, rozbudową i przebudową instalacji elektrycznych,wodociagowych,kanalizacyjnych,telefonicznych i światłowodowych

– wykonywania prac remontowych w obiektach  przemysłowych, handlowo-usługowych i mieszkaniowych

– realizacja obiektów przemysłowych  i usługowych

– doradztwo rozwiązań technicznych

– projektowanie, montaż urządzeń

– wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych

– roboty budowlane, instalacyjne i izolacyjne

– projektowanie i kosztorysowanie organizacji robót i zaplecza

– rozruch urządzeń i instalacji

– produkcja i montaż podłóg drewnianych dębowych

We wlasnym zakresie realizujemy:

– projekty budowlane i wykonawcze obiektów w pełnym zakresie branżowym

– uzyskanie zezwolenia na budowę

– roboty ziemne i drogowe

– konstrukcje żelbetowe i murowe

– konstrukcje stalowe i prefabrykowane

– kompletne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne

– roboty wykończeniowe

– oddawanie budynków do użytkowania wraz z pozwoleniem na użytkowanie